[1]
E. Corbelle Rico, and R. Crecente Maseda, “Urbanización, Forestación e abandono. Cambios recentes na paisaxe de Galicia, 1985-2005”, RGE, vol. 23, no. 1, Mar. 2015.