[1]
C. E. Caldarelli, “Integración e transmisión de prezos entre os mercados de millo e do polo de engorde en Brasil”, RGE, vol. 22, no. 2, Nov. 2013.