[1]
J. Álvarez García, J. A. Fraiz Brea, and M. de la C. del Río Rama, “Balnearios españois, motivacións para certificarse na "Q de Calidade Turística": análise empírica”, RGE, vol. 22, no. 2, Nov. 2013.