DÍEZ DE CASTRO, , J. A., LÓPEZ PEREIRA, , J. E., de MIGUEL DOMÍNGUEZ, , J. C. and VÁZQUEZ ROZAS, , M. E. (2018) “A UNIVERSIDADE DE ONTE A HOXE: DA ANTIGÜIDADE Á CALIDADE. SITUACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA.”, Revista Galega de Economía, 27, pp. 81-86. doi: 10.15304/rge.27.3.5438.