GUISÁN, , M.-C. (2018) “POBOACIÓN, EMPREGO E MIGRACIÓN NAS BISBARRAS DE GALICIA: 2011-2017 E PERSPECTIVAS”, Revista Galega de Economía, 27, pp. 159-172. doi: 10.15304/rge.27.1.5235.