BLANCO SILVA, , F. and LÓPEZ DÍAZ, , A. (2016) “A TRAMITACIÓN AMBIENTAL DE NOVOS ESTABLECEMENTOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA DESPOIS DA LEI 9/2013 DO EMPRENDEMENTO E DA LEI 21/2013 DE AVALIACIÓN AMBIENTAL”, Revista Galega de Economía, 25, pp. 17-26. doi: 10.15304/rge.25.3.3796.