Fernández Leiceaga, , X. (2016) “CRISE E MODELO DE FINANCIAMENTO AUTONÓMICO 2009: LECCIÓNS PARA O FUTURO”, Revista Galega de Economía, 25, pp. 25-40. doi: 10.15304/rge.25.2.3731.