ENRÍQUEZ GARCÍA, , M. J. and CORBELLE RICO, , E. J. (2016) “A COMPRAVENDA DE TERRAS RÚSTICAS NAS ZONAS DE ESPECIAL INTERESE AGRARIO DE GALICIA: OS TRAZOS DUN NOVO MAPA SOBRE UN VELLO PRECEPTO”, Revista Galega de Economía, 25, pp. 103-120. doi: 10.15304/rge.25.1.3662.