LUQUE GONZÁLEZ, , A., HERNÁNDEZ ZUBIZARRET, , J. and DE PABLOS HEREDERO, , C. (2016) “FORTALEZAS DENTRO DOS PROCESOS DE MUNDIALIZACIÓN TÉXTIL E RELACIÓN COA RSE A TRAVÉS DUNHA ANÁLISE DELPHI: ÉTICA OU ESTÉTICA”, Revista Galega de Economía, 25, pp. 5-22. doi: 10.15304/rge.25.1.3655.