EZCURRA-CIAURRIZ, , X. and PLÀ-ARAGONÈS, , L. M. (2015) “APLICACIÓN DA ANÁLISE CUSTO-BENEFICIO PARA A AVALIACIÓN EX-POST DA POLÍTICA PÚBLICA AGRARIA: INTERVENCIÓNS DOS FONDOS ESTRUTURAIS PARA O PERÍODO 2000-2008 EN ESPAÑA”, Revista Galega de Economía, 24, pp. 65-74. doi: 10.15304/rge.24.3.3006.