ZHANG, , W.-B. (2015) “TAXAS DE NATALIDADE E MORTALDADE, DIVISIÓN DO TRABALLO E DISTRIBUCIÓN DO TEMPO POR XÉNERO NO MODELO DE CRECEMENTO DE SOLOW”, Revista Galega de Economía, 24, pp. 121-134. doi: 10.15304/rge.24.1.2762.