Rodríguez Rodríguez, , G., Martínez Ballesteros, , V. H. and Guedes Alcoforado, , I. (2015) “Dereitos de propiedade na acuicultura: unha aproximación desde o cultivo do mexillón en Galicia”, Revista Galega de Economía, 23. doi: 10.15304/rge.23.3.2501.