Varela Vázquez, , P. and Sánchez Carreira, , M. del C. (2015) “Estado de desenvolvemento do sector da enerxía eólica en Galicia desde unha”, Revista Galega de Economía, 23. doi: 10.15304/rge.23.1.2447.