Caldarelli, , C. E. (2013) “Integración e transmisión de prezos entre os mercados de millo e do polo de engorde en Brasil”, Revista Galega de Economía, 22. doi: 10.15304/rge.22.2.1553.