Álvarez García, , J., Fraiz Brea, , J. A. and del Río Rama, , M. de la C. (2013) “Balnearios españois, motivacións para certificarse na "Q de Calidade Turística": análise empírica”, Revista Galega de Economía, 22. doi: 10.15304/rge.22.2.1549.