Mareque Alvarez-Santullano, , M., López Corrales, , F. J. and Fernández Rodríguez, , M. T. (1) “Grao de cumprimento polos auditores das normas de auditoría sobre informes. Un estudo empírico aplicado ás empresas galegas”, Revista Galega de Economía, 22. doi: 10.15304/rge.22.1.1275.