González-López, , Manuel, and Xulia Guntín-Araújo,. 2019. “Evolution of the Galician innovación Policy: From Zero to Smart Specialization”. Revista Galega De Economía 28 (2), 23-38. https://doi.org/10.15304/rge.28.2.6154.