OLIVA DENIS, , Richard Daniel, and José Antonio ALDREY VAZQUEZ,. 2018. “PATRÓNS DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DA POBOACIÓN ESTRANXEIRA EN GALICIA, 1997-2017”. Revista Galega De Economía 27 (2), 49-60. https://doi.org/10.15304/rge.27.2.5657.