REDONDO LÓPEZ, , José Antonio, and Loreto FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,. 2018. “TEORÍA FINANCIERA E CRISE: UNHA REVISIÓN DA RACIONALIDADE DO INDIVIDUO DENDE A TEORÍA DO COMPORTAMENTO”. Revista Galega De Economía 27 (3), 101-10. https://doi.org/10.15304/rge.27.3.5440.