DÍEZ DE CASTRO, , José Alberto, J. Eduardo LÓPEZ PEREIRA, José Carlos de MIGUEL DOMÍNGUEZ, and M.ª Emilia VÁZQUEZ ROZAS,. 2018. “A UNIVERSIDADE DE ONTE A HOXE: DA ANTIGÜIDADE Á CALIDADE. SITUACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA.”. Revista Galega De Economía 27 (3), 81-86. https://doi.org/10.15304/rge.27.3.5438.