BLANCO SILVA, , Fernando, and Alfonso LÓPEZ DÍAZ,. 2016. “A TRAMITACIÓN AMBIENTAL DE NOVOS ESTABLECEMENTOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA DESPOIS DA LEI 9/2013 DO EMPRENDEMENTO E DA LEI 21/2013 DE AVALIACIÓN AMBIENTAL”. Revista Galega De Economía 25 (3), 17-26. https://doi.org/10.15304/rge.25.3.3796.