ENRÍQUEZ GARCÍA, , María José, and Eduardo José CORBELLE RICO,. 2016. “A COMPRAVENDA DE TERRAS RÚSTICAS NAS ZONAS DE ESPECIAL INTERESE AGRARIO DE GALICIA: OS TRAZOS DUN NOVO MAPA SOBRE UN VELLO PRECEPTO”. Revista Galega De Economía 25 (1), 103-20. https://doi.org/10.15304/rge.25.1.3662.