LUQUE GONZÁLEZ, , Arturo, Juan HERNÁNDEZ ZUBIZARRET, and Carmen DE PABLOS HEREDERO,. 2016. “FORTALEZAS DENTRO DOS PROCESOS DE MUNDIALIZACIÓN TÉXTIL E RELACIÓN COA RSE A TRAVÉS DUNHA ANÁLISE DELPHI: ÉTICA OU ESTÉTICA”. Revista Galega De Economía 25 (1), 5-22. https://doi.org/10.15304/rge.25.1.3655.