EZCURRA-CIAURRIZ, , X., and L. M. PLÀ-ARAGONÈS,. 2015. “APLICACIÓN DA ANÁLISE CUSTO-BENEFICIO PARA A AVALIACIÓN EX-POST DA POLÍTICA PÚBLICA AGRARIA: INTERVENCIÓNS DOS FONDOS ESTRUTURAIS PARA O PERÍODO 2000-2008 EN ESPAÑA”. Revista Galega De Economía 24 (3), 65-74. https://doi.org/10.15304/rge.24.3.3006.