CASTILLO MONTESDEOCA, , Eddy Antonio, Fidel MARTÍNEZ ROGET, and Emilia VÁZQUEZ ROZAS,. 2015. “O TURISMO EN ECUADOR. NOVAS TENDENCIAS NO TURISMO SOSTIBLE E CONTRIBUCIÓN AO CRECEMENTO ECONÓMICO”. Revista Galega De Economía 24 (2), 69-84. https://doi.org/10.15304/rge.24.2.2931.