MARTÍNEZ GARCÍA, , V. Prólogo de Valeriano Martínez García, Excmo. Sr. Conselleiro de Facenda. Revista Galega de Economía, v. 27, n. 3, p. IV, 10 Sep. 2018.