GUISÁN, , M.-C. POBOACIÓN, EMPREGO E MIGRACIÓN NAS BISBARRAS DE GALICIA: 2011-2017 E PERSPECTIVAS. Revista Galega de Economía, v. 27, n. 1, p. 159-172, 26 Jun. 2018.