BLANCO SILVA, , F.; LÓPEZ DÍAZ, , A. A TRAMITACIÓN AMBIENTAL DE NOVOS ESTABLECEMENTOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA DESPOIS DA LEI 9/2013 DO EMPRENDEMENTO E DA LEI 21/2013 DE AVALIACIÓN AMBIENTAL. Revista Galega de Economía, v. 25, n. 3, p. 17-26, 9 Dec. 2016.