FERNÁNDEZ LEICEAGA, , X. CRISE E MODELO DE FINANCIAMENTO AUTONÓMICO 2009: LECCIÓNS PARA O FUTURO. Revista Galega de Economía, v. 25, n. 2, p. 25-40, 18 Nov. 2016.