EZCURRA-CIAURRIZ, , X.; PLÀ-ARAGONÈS, , L. M. APLICACIÓN DA ANÁLISE CUSTO-BENEFICIO PARA A AVALIACIÓN EX-POST DA POLÍTICA PÚBLICA AGRARIA: INTERVENCIÓNS DOS FONDOS ESTRUTURAIS PARA O PERÍODO 2000-2008 EN ESPAÑA. Revista Galega de Economía, v. 24, n. 3, p. 65-74, 14 Dec. 2015.