RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, , G.; MARTÍNEZ BALLESTEROS, , V. H.; GUEDES ALCOFORADO, , I. Dereitos de propiedade na acuicultura: unha aproximación desde o cultivo do mexillón en Galicia. Revista Galega de Economía, v. 23, n. 3, 27 Mar. 2015.