OLIVA DENIS, , R. D., & ALDREY VAZQUEZ, , J. A. (2018). PATRÓNS DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DA POBOACIÓN ESTRANXEIRA EN GALICIA, 1997-2017. Revista Galega De Economía, 27(2), 49-60. https://doi.org/10.15304/rge.27.2.5657