DÍEZ DE CASTRO, , J. A., LÓPEZ PEREIRA, , J. E., de MIGUEL DOMÍNGUEZ, , J. C., & VÁZQUEZ ROZAS, , M. E. (2018). A UNIVERSIDADE DE ONTE A HOXE: DA ANTIGÜIDADE Á CALIDADE. SITUACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA. Revista Galega De Economía, 27(3), 81-86. https://doi.org/10.15304/rge.27.3.5438