BLANCO SILVA, , F., & LÓPEZ DÍAZ, , A. (2016). A TRAMITACIÓN AMBIENTAL DE NOVOS ESTABLECEMENTOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA DESPOIS DA LEI 9/2013 DO EMPRENDEMENTO E DA LEI 21/2013 DE AVALIACIÓN AMBIENTAL. Revista Galega De Economía, 25(3), 17-26. https://doi.org/10.15304/rge.25.3.3796