Fernández Leiceaga, , X. (2016). CRISE E MODELO DE FINANCIAMENTO AUTONÓMICO 2009: LECCIÓNS PARA O FUTURO. Revista Galega De Economía, 25(2), 25-40. https://doi.org/10.15304/rge.25.2.3731