ENRÍQUEZ GARCÍA, , M. J., & CORBELLE RICO, , E. J. (2016). A COMPRAVENDA DE TERRAS RÚSTICAS NAS ZONAS DE ESPECIAL INTERESE AGRARIO DE GALICIA: OS TRAZOS DUN NOVO MAPA SOBRE UN VELLO PRECEPTO. Revista Galega De Economía, 25(1), 103-120. https://doi.org/10.15304/rge.25.1.3662