LUQUE GONZÁLEZ, , A., HERNÁNDEZ ZUBIZARRET, , J., & DE PABLOS HEREDERO, , C. (2016). FORTALEZAS DENTRO DOS PROCESOS DE MUNDIALIZACIÓN TÉXTIL E RELACIÓN COA RSE A TRAVÉS DUNHA ANÁLISE DELPHI: ÉTICA OU ESTÉTICA. Revista Galega De Economía, 25(1), 5-22. https://doi.org/10.15304/rge.25.1.3655