EZCURRA-CIAURRIZ, , X., & PLÀ-ARAGONÈS, , L. M. (2015). APLICACIÓN DA ANÁLISE CUSTO-BENEFICIO PARA A AVALIACIÓN EX-POST DA POLÍTICA PÚBLICA AGRARIA: INTERVENCIÓNS DOS FONDOS ESTRUTURAIS PARA O PERÍODO 2000-2008 EN ESPAÑA. Revista Galega De Economía, 24(3), 65-74. https://doi.org/10.15304/rge.24.3.3006