ZHANG, , W.-B. (2015). TAXAS DE NATALIDADE E MORTALDADE, DIVISIÓN DO TRABALLO E DISTRIBUCIÓN DO TEMPO POR XÉNERO NO MODELO DE CRECEMENTO DE SOLOW. Revista Galega De Economía, 24(1), 121-134. https://doi.org/10.15304/rge.24.1.2762