Rodríguez Rodríguez, , G., Martínez Ballesteros, , V. H., & Guedes Alcoforado, , I. (2015). Dereitos de propiedade na acuicultura: unha aproximación desde o cultivo do mexillón en Galicia. Revista Galega De Economía, 23(3). https://doi.org/10.15304/rge.23.3.2501