Mareque Alvarez-Santullano, , M., López Corrales, , F. J., & Fernández Rodríguez, , M. T. (1). Grao de cumprimento polos auditores das normas de auditoría sobre informes. Un estudo empírico aplicado ás empresas galegas. Revista Galega De Economía, 22(1). https://doi.org/10.15304/rge.22.1.1275