(1)
OLIVA DENIS, , R. D.; ALDREY VAZQUEZ, , J. A. PATRÓNS DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DA POBOACIÓN ESTRANXEIRA EN GALICIA, 1997-2017. RGE 2018, 27, 49-60.