(1)
PÉREZ TOURIÑO, , E. O MUNDO DE HOXE: O SOÑO EUROPEO NA ENCRUCILLADA. RGE 2018, 27, 121-128.