(1)
Quintás Seoane, , J. R. Regulación Financeira E Crise: Onte, Hoxe E mañá. RGE 2018, 27, 111-120.