(1)
REDONDO LÓPEZ, , J. A.; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, , L. TEORÍA FINANCIERA E CRISE: UNHA REVISIÓN DA RACIONALIDADE DO INDIVIDUO DENDE A TEORÍA DO COMPORTAMENTO. RGE 2018, 27, 101-110.