(1)
GUISÁN, , M.-C. POBOACIÓN, EMPREGO E MIGRACIÓN NAS BISBARRAS DE GALICIA: 2011-2017 E PERSPECTIVAS. RGE 2018, 27, 159-172.