(1)
GUISÁN, , M.-C. A ECONOMÍA DE GALICIA E ESPAÑA EN 2007-2017: DEZ ANOS DE CRISE E RECUPERACIÓN. RGE 2017, 26, 105-116.