(1)
BLANCO SILVA, , F.; LÓPEZ DÍAZ, , A. A TRAMITACIÓN AMBIENTAL DE NOVOS ESTABLECEMENTOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA DESPOIS DA LEI 9/2013 DO EMPRENDEMENTO E DA LEI 21/2013 DE AVALIACIÓN AMBIENTAL. RGE 2016, 25, 17-26.