(1)
Vázquez Taín, , M. A. O SISTEMA PÚBLICO DE PENSIÓNS EN GALICIA: ELEMENTOS DIFERENCIAIS DENTRO DO ESTADO ESPAÑOL. RGE 2016, 25, 69-86.