(1)
Fernández Leiceaga, , X. CRISE E MODELO DE FINANCIAMENTO AUTONÓMICO 2009: LECCIÓNS PARA O FUTURO. RGE 2016, 25, 25-40.